Steady Energyn lehdistötiedote: Ydinvoimaloiden sijaintia koskevat määräykset päivittyvät – “Latu pienydinvoimahankkeille on nyt auki

Written by
Lauri Muranen
Published on
January 25, 2024
Steady Energyn lehdistötiedote: Ydinvoimaloiden sijaintia koskevat määräykset päivittyvät – “Latu pienydinvoimahankkeille on nyt auki

Lehdistötiedote: Ydinvoimaloiden sijaintia koskevat määräykset päivittyvät

– “Latu pienydinvoimahankkeille on nyt auki”

Säteilyturvakeskus (STUK) on päivittänyt ydinvoimaloiden valmiusjärjestelmiä koskevia määräyksiään. Uusien määräysten myötä laitoksia voidaan rakentaa myös kaupunkialueille.

Suomalaista pienydinvoimalaa kehittävän Steady Energy Oy:n toimitusjohtaja Tommi Nymanin mukaan ”Uudistus on tärkein yksittäinen pienydinvoiman sääntelyä koskeva uudistus. Se mahdollistaa kaukolämmön tuotantoon soveltuvien pienreaktoreiden rakentamisen kaupunkeihin – sinne missä kulutuskin on.”

Energian korkea hinta sekä tarve torjua ilmastonmuutosta ja irtautua fossiilisista tuontipolttoaineista ovat kasvattaneet kiinnostusta pienydinvoimaa kohtaan. Nymanin mukaan ”Mielenkiinto Steady Energyn kehittämää teknologiaa kohtaan ei ole ollut yllätys tilanteessa, jossa energiayhtiöt miettivät kuumeisesti, kuinka vähentää päästöjä ja siirtyä pois polttoon perustuvasta tuotannosta kestävämpiin ratkaisuihin.”

Nykysäännöt eivät estä pienydinvoiman rakentamista, mutta ydinvoimaa koskevaa sääntelyä on vuosien varrella kehitetty suuria yksiköitä silmällä pitäen. Esimerkiksi Säteilyturvakeskuksen helmikuussa päivittyvät määräykset edellyttivät aiemmin, että ydinvoimalaitoksen tulisi sijaita harvaan asutulla alueella. Laitoksen ympärille laadittiin koosta riippumatta viiden kilometrin suojavyöhyke ja 20 kilometrin varautumisalue. STUK:n mukaan kiinteät etäisyysvaatimukset olivat pienydinvoiman kannalta ylimitoitettuja.

Kaukolämpöreaktoreiden kaupallinen toteutus edellyttää, että laitos voidaan rakentaa kaukolämpöverkon yhteyteen. ”Kiinnostuksesta huolimatta kunnat ja energiayhtiöt ovat jääneet odottamaan, että pienydinvoimaa koskeva sääntelyä päivitetään. Kiinteiden suojaetäisyyksien vuoksi kunnat eivät ole esimerkiksi kyenneet käynnistämään laitospaikan sijoittamisen edellyttämiä kaavoitusprosesseja. Enää sille ei ole estettä, latu on auki.” Nyman toteaa.

Petteri Orpon hallitusohjelmassa on myös kirjaus ydinenergialain kokonaisuudistuksesta vuoteen 2026 mennessä. Uudistuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena edistää pienydinvoiman rakentamista sekä kannustaa ydinvoimaan liittyvien innovaatioiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Steady Energyn Nymanin mukaan ”Ydinenergialain kokonaisuudistus on erittäin tärkeä hanke. Suomessa on ymmärretty, että ydinvoimalla on keskeinen rooli energia- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa. Uudistus ei kuitenkaan ole edellytys pienydinvoimahankkeiden etenemiselle jo nyt. Steady Energy on esimerkiksi tehnyt aiesopimuksen Helen ja Kuopion Energian kanssa enimmillään viidentoista reaktorin rakentamisesta. Mitä nopeammin hankkeita ryhdytään viemään konkreettisesti eteenpäin, sitä nopeammin ne saadaan tuotantoon.”


Lisätiedot:

Lauri Muranen, Head of public affairs, 040 707 6637, lauri.muranen@steadyenergy.fi