Kuntapäättäjäkyselyn tulokset

Written by
Lauri Muranen
Published on
July 8, 2024
Kuntapäättäjäkyselyn tulokset

Suomen kuntapäättäjät suhtautuvat huomattavan myönteisesti pienydinvoiman rakentamiseen. Isojen kaupunkien kuntapäättäjistä 86prosenttia suhtautuu pienydinvoiman rakentamiseen myönteisesti ja vain 11 prosenttia kielteisesti. Pienydinvoimamyönteisimmät kuntapäättäjät ovat Tampereella, Espoossa, Lahdessa, Turussa ja Helsingissä. Mitä nuorempi kyselyyn vastannut kuntapäättäjä, sitä myönteisempää suhtautuminen oli.

Tulokset ilmenevät tutkimusyhtiö Aula Researchin Steady Energy Oy:lle teettämästä selvityksestä. Energiaan ja pienydinvoimaanliittyviä kantoja kysyttiin suurimpien kaupunkien kuntapäättäjiltä ja johtavilta viranhaltijoilta touko–kesäkuussa.

Vastaajilta kysyttiin suhtautumisesta pienydinvoimaan yleisesti sekä siinä tapauksessa, että pienydinvoimaa rakennettaisiin vastaajan kotikuntaan. Laitoksen sijainti vaikutti päättäjien vastauksiin vain vähän.

Pienydinvoimallemyönteisimmät kaupungit ovat:
Tampere
(kuntapäättäjien myönteisiä kantoja 94 prosenttia – kielteisiä 0prosenttia)
Espoo (93 % – 0 %)
Lahti (94 % – 6 %)
Turku (91 % – 9 %)
Helsinki (89 % – 8 %).

Pienydinvoiman rakentamiseen vähiten myönteisesti suhtautuvat Vantaan kuntapäättäjät, joista kuitenkin 69prosenttia suhtautuu erittäin tai jokseenkin myönteisesti. Tampereella ja Espoossa kielteisiä kantoja ei ollut lainkaan.

Puoluetaustan mukaan pienydinvoimaan myönteisimmin suhtautuvat kokoomuslaiset: myönteisiä kantoja 98prosenttia, kielteisiä 0 prosenttia. Vähiten myönteisesti pienydinvoimaansuhtautuvat vasemmistoliittolaiset päättäjät (myönteisiä kantoja 36 prosenttia, kielteisiä 51 prosenttia). Vihreissä myönteisiä kantoja oli 54 prosenttia ja kielteisiä kantoja 28.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna nuoret erottuvat myönteisellä suhtautumisellaan. Kyselyn mukaan korkeintaan35-vuotiaista kuntapäättäjistä kaikki suhtautuvat pienydinvoimaan myönteisesti,78 prosenttia erittäin myönteisesti.

Päättäjät perustelevat myönteistä kantaansa pienydinvoimaan ennen kaikkea keinona vähentää päästöjä. Tätä perustelua käytti joka kolmas. Seuraavaksi tärkeimmiksi syiksi kerrottiin turvallisuus, omavaraisuus ja huoltovarmuus. Päättäjiltä kysyttiin myös, mitä keinoja oman kunnan tulisi erityisesti käyttää lämmöntuotantoon. Suosituimmat vastaukset olivat hukkalämpöä käyttävät lämpöpumput ja pienydinvoima.

Steady Energy kehittää itsemodulaarista reaktoria. ”Tiedämme kohtalaisen hyvin, mitä energia-ala itseajattelee pienydinvoimasta eri maissa: se on edullinen ja päästötön sähkön ja lämmöntuotantomuoto ja jopa välttämätön ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi. Nytsaimme tietoa kuplamme ulkopuolelta ja tulokset ovat kieltämättä erittäinrohkaisevia”, sanoo Steady Energyn toimitusjohtaja Tommi Nyman.

Helsinki: Helsingin kuntapäättäjistä 89 prosenttia suhtautuu joko erittäin tai jonkin verranmyönteisesti pienydinvoiman rakentamiseen. Erittäin tai jokseenkin kielteisesti suhtautuu 8 prosenttia. 4 prosenttia ei osaa sanoa kantaansa. Ydinvoimalaitoksen rakentaminen omaan kaupunkiin eli Helsinkiin sai lähes saman arvion: 85 prosenttia myönteisiä kantoja, 12 prosenttia kielteisiä.

Kuopio: Kuopion kuntapäättäjistä 80 prosenttia suhtautuu joko erittäin tai jonkin verranmyönteisesti pienydinvoiman rakentamiseen. Jokseenkin kielteisesti suhtautuu 20prosenttia. Kysyttäessä kantaa pienydinvoimalan rakentamisesta omaan kuntaan, suhtautuminen ei muuttunut lainkaan.

Espoo: Espoo on Tampereen ohella Suomen pienydinvoimamyönteisin kaupunki, jos mittarina käytetään kuntapäättäjien kyselyn kantoja. Erittäin tai jonkin verran myönteisesti pienydinvoimaan suhtautuu 93 prosenttia kuntapäättäjistä, kielteisesti 0prosenttia. Jos kysytään pienydinvoiman rakentamisesta nimenomaan Espooseen, vastauksista 86 prosenttia on myönteisiä ja 7 prosenttia kielteisiä.

Vantaa: Vantaankuntapäättäjistä pienydinvoimaan suhtautuu erittäin myönteisesti tai jonkin verran myönteisesti 69 prosenttia ja jonkin verran kielteisesti tai erittäin kielteisesti 21 prosenttia. 11 prosenttia ei osaa sanoa kantaansa.

Tampere: Tamperelaisista päättäjistä pienydinvoimalaitoksen rakentamiseen nimenomaan Tampereelle suhtautuu myönteisesti tai erittäin myönteisesti 88 prosenttia kaupungin kuntapäättäjistä. Jos kysymys koskee Suomea ylipäänsä, Tampereen kuntapäättäjistä 94 prosenttia suhtautuu erittäin myönteisesti tai myönteisesti pienydinvoimaloidenrakentamiseen. Kielteisesti pienydinvoimaloihin Suomessa tai Tampereella suhtautui kyselyn mukaan nolla prosenttia Tampereen kuntapäättäjistä.

Tutkimusyritys Aula Research selvitti teknologiayhtiö Steady Energyn toimeksiannosta suomalaisten kuntapäättäjiensuhtautumista pienydinvoimaan. Kyselytutkimus toteutettiin sähköpostitse ja puhelinhaastatteluin. Tutkimuksen vastasi yhteensä 184 kuntapäättäjää ja tutkimuksen vastausprosentti oli 21 %. Kohteena olivat suurimpien kaupunkien kuntapäättäjät ja johtavat viranhaltijat. Tutkitut kaupungit ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kuopio, Oulu, Tampere, Turku, Jyväskylä, Lahti, Kotka, Lappeenranta ja Pori.

Tutkimuksen rahoittajana oli Steady Energyn lisäksi Energiateollisuus, Energiakaupungit, Helen, Kuopion Energia sekä Oulun Energia.